Kvinnliga chefer dubbelt så stressade

Fyra gånger fler är stressade varje dag och de är även dubbelt så stressade. Kvinnliga chefer i Stockholm jäktar mer än sina manliga motsvarigheter, visar en ny undersökning.

På en enkät utförd av utbildning.se bland 102 chefer i Stockholm med akademisk bakgrund svarade dubbelt så många kvinnor än män att de är stressade varje vecka. Samtidigt var det dubbelt så många män än kvinnor som sade att sällan är stressade. Fyra gånger fler kvinnor än män uppger även att de är stressade varje dag.

Stressen beror främst på avsaknad av stöd från högre chef, otydliga mål eller förväntningar och hög arbetsbelastning men också i mindre utsträckning på underbemanning, konflikter, tidskrävande tidsrapportering utan tydligt syfte, svåra samtal med medarbetare och höga förväntningar i kombination med att inte kunna kontrollera sitt eget arbete

– Cheferna i undersökningen har ju svarat att den största anledningen till stress är otillräckligt stöd i arbetet och otydliga mål. Detta slår i viss utsträckning annorlunda på kvinnor jämfört med män, överlag. Det beror på de budskap man får som man respektive kvinna gällande hur man ska vara som person, hur man ska bete sig och hur man ska prioritera och agera som chef, säger Pernilla Alexandersson, verksamhetschef på konsultföretaget Add gender.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.