Landstingens vårdkvalitet redovisas

I en gemensam rapport presenterar Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen jämförelser av landstingens hälso- och sjukvård. Detta är ett första steg mot en nationell modell för att öppet redovisa och jämföra vårdens kvalitet och effektivitet.

Rapporten innehåller mer än 50 olika mått, så kallade indikatorer, där landstingen jämförs med varandra när det gäller medicinska resultat, tillgänglighet, patienterfarenheter och kostnader för vården. Nya jämförelser ska i framtiden presenteras kontinuerligt med både fler och bättre mått.

Resultaten visar att det finns skillnader mellan landstingen. Inom vissa områden är skillnaderna mellan landstingen relativt små, exempelvis överlevnad i bröstcancer och dödlighet i hjärtinfarkt. Andra mått visar däremot på stora skillnader mellan landstingen. Det gäller till exempel andelen knä- och höftledsoperationer som måste göras om. Stora variationer finns också för andel strokepatienter som fortfarande behöver hjälp tre månader efter utskrivning, spädbarnsdödlighet och andel sena aborter.

Jämförelserna visar också att dyrast inte alltid är bäst. Det vill säga att höga kostnader inte alltid ger de bästa resultaten, lika lite som att låga kostnader nödvändigtvis ger sämre resultat.

– Jämförelserna ska stimulera till att göra sjukvården ännu bättre. Fördjupade analyser behövs för att identifiera problemområden så att verksamheten kan utvecklas. Jämförelserna leder på sikt till säkrare vård för patienterna, säger Kjell Asplund, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.