Manlig dominans på chefsposter i näringslivet

Jämställdhetsarbetet inom näringslivet går trögt, trots riksdagens mål om en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället. Enligt årets upplaga av Statistiska Centralbyråns Jämställdhetsindex, JämIndex 2006, är det endast 22 procent chefsposterna i näringslivet som innehas av kvinnor. Bättre är det då inom den offentliga sektorn där könsfördelningen är jämn, sett över hela riket, även om det finns lokala undantag.

Indexet visar också hur jämställda invånarna i en kommun är i jämförelse med andra kommuner utifrån en rad olika kritierier. Skillnaderna mellan kommunerna i landet är stora. Stockholm med kranskommuner är mest jämställt så tillvida att det är liten skillnad för kvinnor och män när det gäller andel högutbildade och andel sysselsatta. Könsfördelningen är också i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Däremot är det färre män som tar ut föräldraledighet jämfört med övriga Sverige.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.