Mer medel till patientsäkerheten

Idag presenterades budgetpropositionen för 2011. En halv miljard går till satsningar inom bland annat patientsäkerhet och ökad tillgänglighet i vården.

Regeringen har föreslagit en rad satsningar för att förstärka tillgängligheten och kvalitén i den svenska sjukvården.

– Vi har under den gångna mandatperioden haft fokus på att korta väntetiderna i vården. Arbetet fortsätter och förstärks samtidigt som vi nu höjer ambitionsnivån ytterligare när det gäller kvalitet och säkerhet för patienterna, säger socialminister Göran Hägglund i ett pressmeddelande.

När det gäller patientsäkerhet och den nya patientsäkerhetslagen som träder i kraft den 1 januari 2011 ska patienten bli mer delaktig i vårdprocessen. Regeringen föreslår därför ett stimulansbidrag på 500 miljoner kronor till landsting som lyckas bra med förbättringsarbetet. Bidraget ska sedan höjas till 675 miljoner kronor per år för åren 2010-2014.

Regeringen är nöjd med kömiljarden som innebär att landsting som kan visa goda resultat för att ha kortat vårdköerna för remiss till specialist, operation eller annan behandling får dela på en miljard kronor. Satsningen föreslås därför förlängas under nästa mandatperiod.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.