Minskad sjukfrånvaro med flexibla arbetsplatser

Människor med roliga och stimulerande arbeten – som dessutom har möjlighet att anpassa sin arbetsplats – har lägre sjukfrånvaro än andra och går oftare till jobbet trots att de är sjuka. Detta gäller även arbetsplatser med höga närvarokrav.

Gun Johansson är doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och presenterar i sin avhandling modellen om sjukflexibilitet i syfte att öka förståelsen kring orsaker till sjukfrånvaro.

Modellen beskriver hur sjukdom påverkar förmågan och motivationen att arbeta. Om människor får stora möjligheter att anpassa arbetstakt, uppgifter och tider efter sin hälsa är chansen större att de kan fortsätta arbeta istället för att sjukskriva sig. Bland dem som ändå är tvungna att sjukskriva sig är chansen större att de återgår till arbetet efter lång frånvaro om de har möjlighet till anpassning.

Studien visar att ju mindre anpassningsbar en arbetsplats är desto högre är sjukfrånvaron. Resultaten kan komma att påverka både hur arbetslivet organiseras för att inrymma sjuklighet samt underlätta för människor med ohälsa att vara kvar i arbetslivet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.