Norrbottens läns landsting prisas för it-lösning

Norrbottens läns landsting har en ny portallösning som samlar all information på ett och samma ställe med syftet att ge säkrare vård. För det har de nu mottagit Vitalisstipendiet 2010.

Vitalisstipendiet delas årligen ut till nytänkande bland personal inom vård och omsorg. Den prisade vårdaministrativa portalen kallas VIS, Verksamhetens Informationssystem. Systemet togs i drift under våren och innebär att all information samlas på ett ställe. Styrdokument som ligger utanför journalsystemet, information om vem som ska göra vad och tydliga beskrivningar av hur en patient tas om hand av olika delar av verksamheten, finns med i systemet. Dessutom läggs länkar till externa vårdsajter upp och portalen har en sökfunktion som innebär att användaren kan gå direkt till en sammanställningssida för exempelvis diagnos eller vårdåtgärd.

Systemet är framstaget tillsammans med it-konsultföretaget Sogeti.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.