Ny standard för riskhantering

Att hjälpa företag att skapa system för hantering av alla typer av risker. Det är meningen med den nya standarden ISO 31000.

Den nya vägledande standarden innehåller elva grundprinciper som kan användas av både små och stora organisationer i alla typer av branscher. Tanken är att underlätta arbetet för alla som har eller planerar att införa system för riskhantering.

Vägledningen listar också viktiga termer och definitioner och ska fungera som ett komplement till andra standarder som hanterar mer specifika risker.

– Utan risktagande, ingen utveckling. Ett företag som skapar en struktur för riskhantering, och ser till att arbetet prioriteras på alla nivåer i organisationen, kommer att minimera hot mot verksamheten och se till att fler risker kan omvandlas till utvecklingsmöjligheter, säger Andreas Hedskog, vd på 4C Strategies och ordförande i det svenska standardiseringsprojektet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.