Nytt kvalitetspris i Örebro

Örebro läns landsting har inrättat ett kvalitetspris, Diamanten. Priset ska tilldelas någon av landstingets enheter eller team som har bedrivit ett framgångsrikt förbättringsarbete till gagn för patienten eller kunden. Priset består av Diamantstatyetten, ett diplom samt en prissumma på 50 000 kronor och kommer i år att delas ut i samband med landstingets Idémässa i oktober månad. Tanken med utmärkelsen är att fånga upp idéer och nytänkande samt stimulera till ett utvecklingsarbete där ständiga förbättringar ses som en naturlig del i arbetet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste