Osäker ekonomi och brist på talanger oroar världens vd:ar

Stark tilltro till den egna kapaciteten att växa, men oro över den skakiga världsekonomin och bristen på talanger. Så känner världens vd:ar inför 2012.

Åtta av tio företagsledare är oroliga över den globala ekonomin och nästan hälften tror att världsekonomin kommer att falla än mer de kommande tolv månaderna. Det visar Global CEO Survey som kartlagt över 1 200 företagsledares syn på det kommande året.

De flesta är mer positiva till sina egna företag än den globala ekonomins utveckling coh en tredjedel anger att tillväxten handlar om att växa på befintliga markander och att utveckla nya produkter och tjänster.

Ytterligare ett problem är bristen på talanger och över hälften av företagsledarna anger kompetensförsörjning som ett av de största hoten mot företagets utveckling. Endast tre av tio känner sig mycket säkra på att de kommer att kunna rekrytera rätt kompetens.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.