Östergötlands medarbetare går i sömnskola

Förbättringsarbete Problem med sömnen kan påverka arbetet negativt och i värsta fall leda till sjukskrivning. För att undvika detta erbjuder Östergötlands lansting sina medarbetare att gå i sömnskola.

Östergötlands medarbetare går i sömnskola
Stock.xchng

Magdalena Jacobson arbetar som hälsopedagog vid landstinget i Östergötland och är den som har tagit fram materialet och startat upp sömnskolan som nu erbjuds till medarbetarna. 2007 började hon arbeta inom landstinget och tittade då på vilken efterfrågan medarbetarna hade gällande hälsa.

– Vi gjorde kartläggningar om hälsa och tittade på vilken efterfrågan det fanns. Det handlade till en början mycket om vikt men vi såg också stor efterfrågan om stöd för bättre sömn, berättar hon.

Det visade sig att det inte fanns så mycket material på området men runt åren 2010 och 2011 började det dyka upp en del forskning om sömnstörningar och landstinget tog beslut om ett pilotprojekt för en sömnskola. Hösten 2011 var det dags för den första gruppen. Ofta har skiftarbetare sömnproblem, vilket alltså gäller många som jobbar inom vården. Även stress påverkar sömnen i stor utsträckning.

– Vi öppnade upp anmälan till kursen på sommaren och den blev fulltecknad direkt, säger Magdalena Jacobson.

Skriver sömndagbok

Utslaget för den första gruppen blev positivt och efter det har fyra grupper gått sömnskolan, nyligen drogs en femte grupp igång. Gruppen består av max tio personer, även om deltagarantalet varierat. I den nystartade gruppen deltar fem medarbetare.

Kursen består av fem tillfällen á två timmar och det är två veckor mellan varje tillfälle för att deltagarna ska ha en chans att testa olika övningar och utvärdera resultatet. Det första tillfället består främst av teori, vad är sömn, hur ser dygnsrytmen och sömnhygienen ut. Deltagarna får i uppgift att kartlägga sin sömn genom att skriva sömndagbok. Efter det får de olika tips på redskap att ta till för att förbättra sömnen, exempelvis andnings- och avslappningsövningar. Magdalena Jacobson pekar på att mycket också kan förbättras genom enkla förändringar i vardagen, som att se över sin sovmiljö. Är det mörkt, svalt och tyst? Vilka läggningsrutiner har man? Hur ser kopplingen till fysisk aktivitet ut?

Har man stora problem tar man till kraftigare åtgärder, bland annat sömnrestriktioner. Det innebär att man om man i sömndagboken ser att man ligger i sängen i åtta timmar men endast sover sex, bara får ligga i sängen i sex timmar.

– Det är en tuff metod men sängen ska kopplas samman med en plats för sömn och inte en plats där man ligger och vänder och vrider på sig. Likaså uppmanar vi deltagare att inte ligga kvar i sängen om de inte somnat efter 30 minuter.

Undvika sjukskrivning

Alla medarbetare inom landstinget i Östergötland kan söka sömnskolan, det finns inga särskilda kriterier utan är subjektivt om man anser sig ha sömnproblem. Medarbetarna får gå sömnskolan på arbetstid, men chefen ska ha godkänt deltagandet. Enligt Magdalena Jacobson har resultatet inom alla grupper varit positivt.

– Flera av deltagarna vittnar om bättre sömn och anledningen till att man satsar vidare på kursen är just att man vill hjälpa sina medarbetare till en bättre hälsa och undvika sjukskrivningar på grund av dålig sömn.

Det har också under kursens gång visat sig finnas deltagare som inte har grava sömnproblem.

– Det kan handla om att se och höra att man inte är ensam om att ligga vaken. Därför har också gruppdynamiken visat sig vara viktig, att deltagarna får utbyta erfarenheter med varandra.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.