Satsa på design – bli mer lönsam

Att investera i design är lönsamt både på kort- och lång sikt. 50 procent och mer skiljer sig lönsamheten mellan företag som satsar och de som inte gör det.

Teknikföretagen har undersökt kopplingen mellan design och lönsamhet i svenska företag genom mätningar år 2003, 2007 och 2010. Studien behandlar bland annat attityder, lönsamhet och designmognad. Nyligen kom den senaste analysen och den befäster resultaten från tidigare år – ett konsekvent investerande i design ger bättre lönsamhet.

De företag som år 2003 sade sig satsa på design hade 2010 en lönsamhet, mätt som avkastning på totalt kapital, som är mer än 50 procent bättre än de företag som inte satsat på design. Lika stor är också skillnaden i genomsnitt över hela mätperioden, utan krisåret 2009 inräknat.

– Det är särskilt intressant att företag som investerat i design haft en hög och mycket jämn nivå på lönsamheten över åren, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.