Stressade söker vård oftare

De som är stressade på jobbet går oftare till läkare för att få hjälp än de som inte är stressade vilket leder till ökade vårdkostnader. Det visar en ny studie.

Att stress är dåligt för hälsan på alla möjliga upptänkliga vis vet vi redan genom många forskningsstudier. Färre har dock undersökt vad hög stressnivå medför för vårdkostnader. Två doktorander i ekonomi vid Concordia University i Montreal tog reda på det, skriver tidningen Du och jobbet. Enligt studien, som Sunday Azagba och Mesbah Sharaf gjort, går stressade medarbetare oftare till vårdinrättningar än medarbetare som inte är stressade. De stressade medarbetarna behöver hjälp med att hantera krav och mentala och fysiska hälsoproblem som kommer av stressen på deras arbeten. Den logiska slutsatsen forskarna drar blir därför att vårdkostnaderna i samhället kan minska om det satsas mer på att förbättra arbetsmiljön.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.