Tidsbrist försvårar förbättringsarbete i sjukvården

Det är ofta oklart om stora förändringsinitiativ, till exempel inom sjukvården, verkligen leder till en förbättring. Forskaren Johan Thor vid Karolinska Institutet har i sin avhandling studerat effekterna av ett stort kvalitetshöjande arbete inom svensk sjukvård.

Studien är gjord vid Huddinge sjukhus där man under åren 1997 till 2001 införde systematiskt förbättringsarbete. Arbetet involverade hundratals medarbetare som i tvärprofessionella team försökte lösa olika vardagsproblem i vården. Personalens största svårighet var att få tid till förbättringsarbetet, medan fördelarna inkluderade en ökad förmåga att se ”helheten” och möjligheter till konkreta förbättringar för såväl patienter som medarbetare.

 – Den viktigaste lärdomen är att förbättringsarbetet behöver anpassas till organisationens behov och förutsättningar. Det går inte att bara ”installera” systematiskt förbättringsarbete och luta sig tillbaka, utan ett lyckat förbättringsarbete kräver långsiktigt lärande och utveckling, säger Johan Thor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.