45 miljoner till forskning om kompetensförsörjning

Förbättrad omställningsförmåga och effektivare strategier för komptensförsörjning i verksamheter. Det är tanken med de 45 miljoner som Vinnova satsar på tio forskningsprojekt.

Finanskris och lågkonjunktur har visat på viken av omställningsförmåga för att hantera kriser av olika slag. Men det är också viktigt att utveckla långsiktiga strategier för kompetensförsörjning så att näringslivet oavsett konjunkturläge har effektiva modeller och metoder att hantera förändringar med.

Programmet Dynamiska innovationssystem i omvandling är en satsning från Vinnova som nu delar 45 miljoner på tio olika projekt i Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Karlstad, Sundsvall och Umeå.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.