Nya lagar ska underlätta matchning på arbetsmarknaden

Rekrytering Svårigheter att rekrytera är en bromskloss för fortsatt tillväxt.
Nu föreslår regeringen lagändringar för att förbättra matchningen mellan arbetsmarknaden och utbildningarna.

Nya lagar ska underlätta matchning på arbetsmarknaden
Lagändringen ska hjälpa till i matchningen av utbildningar och behov. Foto: Adobe Stock

Två av tre byggföretag har svårt att rekrytera personal, menar organisationen Byggföretagen. Och på liknande sätt ser det ut i flera branscher. Samtidigt som nyutbildade på populära utbildningar kan få svårt att få jobb inom sina tilltänkta karriärval. Det behövs med andra ord en bättre matchning.

– I dag utbildar vi fler än vad som efterfrågas till vissa branscher och färre än vad vi behöver till andra. Det är fel, men det är också något vi kan ändra på genom att dimensionera utbildningar på ett sådant sätt att de leder till att fler får jobb. Då stärker vi även individens möjligheter till delaktighet i samhället och bidrar till att förbättra integrationen, säger utbildningsminister Anna Ekström i en kommentar till ett nytt förslag till lagändringar.

Brist på yrkesutbildade

Behovet av arbetskraft med gymnasial yrkesutbildning kommer att öka kraftigt de kommande åren, konstaterar regeringen och föreslår därför att arbetsmarknadens behov ska vägas in när såväl offentliga som privata huvudmän bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas. För att kunna etablera ett nytt enskilt utbildningsföretag är tanken att man ska kunna möta såväl ungdomarnas efterfrågan som arbetsmarknadens behov.

Regeringen vill också se bättre samverkan mellan kommunerna vid planering och dimensionering av utbildningar. De nya bestämmelserna föreslås börja gälla 1 juli 2023 och ska tillämpas för utbildningar som påbörjas 2025.

Nya kurser för dig i industrin

Apropå kompetensförstärkning så startar Högskolan Väst, som har nischat sig genom sitt täta samarbete med industrin, två nya kurser i vår som ska vässa tillverkningsindustrin när det kommer till digitalisering respektive hållbarhet.

Den ena kursen är en introduktion till AI, artificiell intelligens, och maskininlärning. Introduktionen till hållbarhet kopplar i stället till FN:s 17 globala hållbarhetsmål, varav flera i sin tur kopplar till Industri 4.0.

Det är korta, kostnadsfria kurser riktade mot redan yrkesverksamma om 2,5 poäng vardera. De är framtagna inom expertkompetensprojektet ExSus, som stöds av KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.

Läs mer om utbildningarna här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.