Arbetsmiljöfrågor i uppdaterad version

Nu kan organisationer och företag som vill förbättra sin arbetsmiljö få mer ledning i rätt riktning. SIS kommer med en ny uppdaterad version av standarden för Ledningssystem för arbetsmiljö. Nya utgåvan av standarden SIS-OHSAS 18001 stämmer bättre överens med standarderna för miljö- och kvalitetsledningssystem, ISO 14001 och ISO 9001 än sin föregångare.

Undersökning av incidenter, samråd med arbetstagare och andra intressenter, samt att organisationer ska utvärdera att lagar följs, är nya krav som tillkommit.

Senast den 1 juli 2009 ska de som är certifierade enligt den tidigare versionen av standarden ha infört de nya kraven.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.