Jobb utan makt bidrar till ohälsa

Den som har en positiv inställning till livet och hög lön klarar sig bättre mot dåligt arbetsklimat, enligt Susanna Toivanen sociolog, som har forskat om hur arbetsmiljö påverkar hälsan. Inkomst och arbetsmiljö påverkar uppkomst av hjärt- och kärlsjukdomar, det psykiska välbefinnandet och led- och muskelvärk. Resultaten visar också att mäns psykiska hälsa främjas av hög inkomst, medan det hos kvinnor främjar den fysiska hälsan. Förhållandet är det motsatta när det handlar om arbetsklimat.

Risken för stroke är också högre för både kvinnor och män som har lågt inflytande och beslutsfattande, samtidigt som kraven är höga.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.