Satsningar på arbetsmiljö lönar sig

Det lönar sig att investera tid och pengar i arbetsmiljön. Det framgår av resultaten från projektet 3F, Framgångsrika, friska företag. Flera av de företag som ingått i projektet har på ett mätbart sätt kunna visa att kostnaderna för sjukskrivningar förändras i relation med satsningar på arbetsmiljön. En viktig lärdom av projektet är att många upplever att det finns för lite tid att jobba förebyggande. Men om man ändå lyckas sätta av tid för dessa frågor så minskar tid som går åt till så kallade brandkårsutryckningar, skriver webbupplagan av tidningen arbetsliv.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.