Arbetsmiljöverket har blivit hårdare

Under 2004 gjordes nästan 21 000 arbetsplatsmiljöinspektioner i Sverige, något färre än föregående år. Men samtidigt ökade antalet fall där Arbetsmiljöverket beslutade om föreläggande, förbud, vite eller polisanmälan mot arbetsgivare som hade stora brister i arbetsmiljön, skriver SKTF-tidningen. Totalt beslutade Arbetsmiljöverket om 524 föreläggande och förbud i fjol. Det är 81 fler än året innan och 151 fler än vad det var 2002. Samma utveckling gäller också för polisanmälningar och vitesföreläggande. Arbetsmiljöverket har till uppgift att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Denna kontroll sker vanligtvis genom inspektion.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.