Recept på friskare medarbetare

Finns det ett recept på hur man får friska och nöjda medarbetare? Det tror i alla fall Alecta som tagit fram en receptsamling fylld med idéer på hur man skapar lust, motivation och arbetsglädje på sin arbetsplats.

Som ett led i kampen mot sjukskrivningar har Alecta tagit fram en receptsamling fylld med idéer om hur man kan förbättra arbetsmiljön på ett företag. Boken bygger på konkreta exempel hämtade från de företag som deltagit i Alectas tävling Sveriges bästa arbetsplats.

– Vi vill gärna inspirera företag att arbeta med arbetsmiljöfrågor säger Hans Bergenheim, chef för tjänstepension på Alecta. Långtidssjukskrivningar och förtidspensioner påverkar även oss som försäkringsbolag eftersom en sjukförsäkring ingår i tjänstepensionen ITP.

Nöjd och frisk

Receptboken innehåller 32 exempel på förändringar som bidragit till en bättre arbetsmiljö i de företag som deltagit i tävlingen. Den genomgående tanken är att ett bra arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet och engagemang har en positiv effekt på antalet sjukskrivningar. Nöjda och friska medarbetare bidrar också till ökad lönsamhet.

Här finns exempel på företaget där personalen i stället för att diskutera problem på måndagsmötet berättar om vad de har lyckats bra med. De analyserar vad framgången berott på och drar lärdom av det. Här finns också exempel på hur företag konkret räknat på totalkostnad för ohälsa, alltifrån sjuklön och hälsovård till nyanställningar och lägre produktivitet, vilket gett en insikt i hur värdefullt det är att medarbetarna mår bra.

Inget krångel

Många av idéerna i samlingen passar såväl det lilla som det stora företaget och är relativt enkla att genomföra.

– Många företagare känner rädsla för att ta tag i arbetsmiljöfrågorna, förklarar Hans Bergenheim. Det känns stort och jobbigt och man vet inte riktigt var man ska börja. Vi ville i stället avdramatisera det hela och visa att man med väldigt små medel kan skapa en bättre arbetsmiljö.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.