Certifiering för säkrare livsmedel

Tetra Pak Packaging Material SUnne AB i Sunne har i snart ett år varit certifierade enligt den brittiska hygienstandarden BRC/IOP. Strikta hygienzoner, nya krav på klädsel och bättre kontroll över besökare är några av de förändringar som certifieringen medfört.

Kraven på livsmedelssäkerhet ökar, både från konsumenter och stora livsmedelskedjor. Livsmedlen ska vara säkra och det ställer i sin tur höga krav på alla som ingår i distributionskedjan, från kartongtillverkaren hela vägen ut till konsumenten.

Det blir därför allt vanligare att de stora livsmedelskedjorna kräver att deras underleverantörer ska vara certifierade enligt hygienstandarden BRC eller BRC/IOP som är standarden för att hantera förpackningar till livsmedel.

Ökade krav från kunder

Tetra Pak Packaging Material Sunne AB tillverkar förpackningar för bland annat juice och mjölk. De har länge uppfyllt och arbetat enligt hygienreglerna. Att certifiera sig enligt BRC/IOP var därför ett naturligt steg i takt med ökade kundkrav och krav på certifiering från koncernhåll.

– Standarden ställer krav på exempelvis styrning och dokumentering av rutiner, vilket gör att vi kan säkerställa att vi har en hög hygienstandard, säger Camilla Hillerö som är systemansvarig för kvalitet, hygien och miljö på Tetra Pak Packaging Material Sunne.

Arbetet med certifieringen har framför allt handlat om ett om en omfattande riskanalys. Genom att gå igenom alla processer, bedöma alla risker och vidta åtgärder för att minimera och radera risk för skada kan företaget nu bevisa en hög hygienstandard. Alla anställda har också fått gå igenom hygienutbildningar.

Strikta hygienzoner

Camilla Hillerö berättar att en stor förändring i och med certifieringen är inrättandet av hygienzoner där själva produktionszonen ställer mycket höga hygienkrav. In till de olika hygienzonerna är det låsta dörrar och innan man träder in i den striktaste hygienzonen måste man ta av sig alla smycken, sätta på hårnät och byta till skyddskläder.

Det finns också regler för hur skyddskläderna ska vara utformade, det får exempelvis inte vara fickor på överdelen. En annan stor skillnad mot tidigare är att alla besökare måste anmälas i förväg och får inte komma in i hygienzonerna utan skyddskläder.

Ordning och reda

– Certifieringen har medfört mer ordning och reda, konstaterar Camilla Hillerö och berättar att även medarbetarna på kontoret har utrustats med skyddskläder som de behöver om de ska gå in i en hygienzon.

En av de stora fördelarna med att vara certifierade är att de återkommande granskningarna ger företaget en extra knuff att jobba vidare med att utveckla hygien- och säkerhetsarbetet. Certifieringen garanterar också att företaget jobbar på samma sätt som övriga i koncernen.

– Det känns bra att vi har en gemensam grund för hygienfrågorna, säger Camilla Hillerö.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.