Årets omvårdnadsledare 2010

Engagemang, gemensam värdegrund och fortbildning är några av de egenskaper som lyftes fram när årets omvårdnadsledare korades.

På Sjuksköterskedagarna tilldelades två personer utmärkelsen där syftet är att lyfta fram, uppmuntra och lära av goda exempel inom omvårdnadsledarskap.

Pristagarna är Marie Lilja, avdelningschef på ortopedisk vårdavdelning 12 vid Lunds universitetssjukhus, samt Lena Törnkvist, chef på fortbildningsenheten vid Centrum för allmänmedicin i Stockholm.

Pristagarna

Marie Lilja uppmärksammas av juryn för sitt engagerade ledarskap som genomsyrar hela avdelningens arbete med patientsäkerhet, vårdutveckling och kvalitetsförbättringar. Genom ett initiativ som är baserat på en gemensamt framtagen värdegrund har hon också skapat mer tid för vårdutveckling och patientnära arbete för medarbetarna.

Lena Törnkvist prisas för att hon genom målmedvetet och strategiskt ledarskap har bidragit till att omvårdnadsfrågornas betydelse har lyfts inom primärvården. Genom bland annat fortbildning av medarbetarna skapas förutsättningar för god och säker vård.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.