BES ökar trycket på kvalitetsfrågorna

De stora kvalitetsorganisationerna i Sverige kraftsamlar. Med det gemensamma målet att lyfta intresset för kvalitet har de samlats under paraplyet BES.

På World Quality Day som idag arrangeras på Volvohallen i Torslanda i Göteborg, gör BES, Business Excellence Sverige, sitt första gemensamma framträdande. BES bildades våren 2010 och samlar idag sex tunga kvalitetsorganisationerna i Sverige.

Idén är att i sann kvalitetsanda, hitta vägar att samarbeta, undvika dubbelarbete och jobba smartare med att nå ut med kvalitetsfrågorna. Syftet är inte att bygga upp en gigantisk ny kvalitetsorganisation, utan att bli ett forum för samarbete i stort och smått. Det gemensamma målet är att främja svenskt kvalitetsarbete och att väcka intresset för frågorna på högsta nivå.

Hittills har gruppen arbetat praktiskt genom att samarrangera seminarier och marknadsföra sina event i sina respektive nätverk. Eftersom gruppen består av så många olika typer av organisationer fungerar den dessutom som en kunskapsspridare.

Ett viktigt mål är också att väcka opinion kring kvalitetsfrågorna eftersom det finns en mycket stor förbättringspotential inom i stort sett alla områden. I detta ligger också en idé om att samla skarorna och stärka synen på kvalitet som profession. Till skillnad från tidigare då det främst var kvalitetsingenjörer som arbetade med frågorna är det idag en brokig skara titlar och positioner som har verksamhetsutveckling på sitt ansvar. Området i sig har också breddats, vilket leder in på frågan om namnet, Business Excellence Sverige. Folke Höglund, tidigare ordförande i TQR, Teknikföretagens Kvalitetsråd och en av initiativtagarna till BES, förklarar varför valet föll på det engelska begreppet.

– Vi sökte efter ett namn som är internationellt gångbart, som är positivt och framåtsyftande och som också beskriver en helhetssyn. Ordet kvalitet har sina begränsningar. Essensen i namnet är Strävan efter perfektion. Att hitta ett svenskt begrepp som passar är svårt, därför valde vi det engelska som ändå är etablerat.

Peter Hartzell, projektledare för kommittén TK 304 Kvalitetsledning på Sis:

– Genom BES kan vi hålla oss själva och varandra uppdaterade om vad som händer inom våra respektive kvalitetsområden och stödja det. Genom gruppen har vi en gemensam röst. Vi vill inte konkurrera, utan komplettera varandra och lyfta varandras verksamheter.

Jerry Karlsson, vd på SIQ:

– Sverige är för litet för att ha flera aktörer med samma uppdrag. Det finns en enorm potential på området och ofantligt mycket mer att göra. Genom att samverka med varandra kan vi få ut maximal effekt.

Kristian Widén, ordförande för SFK:

– Vi har stor praktisk nytta av varandra genom att vi kan hjälpas åt att skapa intressanta seminarier och dra nytta av varandras nätverk. Förutom erfarenhetsutbyte och gemensamma aktiviteter jobbar vi med opinionsbildning för att öka trycket på frågorna.

Fakta

Business Excellence Sverige

Har som syfte att främja svensk kvalitet genom opinionsbildning, seminarier och kunskapsutbyte. I gruppen ingår:

SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet, SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, SIS, Swedish Standards Institute, SVF, Svenskt Forum för Vårdkvalitet, IAQ, International Academy for Quality och Kvalitetsmässan.


Fakta

Business excellence är:

”att skapa rätt värde och nytta för verksamhetens kunder på effektivast möjliga sätt genom att tillvarata organisationens, medarbetarnas och partners samlade resurser och kompetenser”.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.