Certifierade tolktjänster

Tolkcentralen i Göteborgs Stad har både kvalitets- och miljöcertifierat förmedlingsverksamheten enligt FR2000. Trygg och kvalificerad service är viktigt för Tolkcentralen eftersom den enskilda kunden inte själv kan kontrollera kvaliteten på tolktjänsten. Tolkcentralen i Göteborg förmedlar nästan 70 000 uppdrag till tolkar och översättare årligen – allt från amarinja och krio till tagalog och wollof. Kvalitet vid samhällstolkning är en förutsättning för ett rättssäkert bemötande av dem som behöver tolk. Tolkcentralen har sedan länge arbetat med målsättningen att vara en av de kvalitetsmässigt bästa tolkförmedlingarna. FR2000 är ett samlat ledningssystem för kvalitet, miljö, komptensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.