Chefens verktyg till en god arbetsmiljö

Boken Arbetsmiljö för chefer ska göra det lättare för chefer att skapa en god arbetsmiljö. I boken sammanfattas regler och lagar för arbetsmiljöfrågor. Dessutom ger den vägledning och metoder för hur man kan skapa en god arbetsmiljö i praktiken.

Syftet med boken är att öka chefers kunskap om arbetsmiljöregler och metoder som kan ge säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, samt att främja produktiviteten. Därför vänder den sig främst till chefer och arbetsledare.

Boken ges ut av Prevent och författare är Helene Thornblad.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.