Chefer tror att det värsta är över

Enligt Sveriges chefer är det värsta över. Senast våren 2010 tror de att konjunkturen vänder. Det visar en chefsorganisatonen Ledarnas undersökning Chafsbarometern.

Sex av tio chefer säger att de gjort vad som krävs för att hantera krisen och 14 procent planerar att nyanställa. Undersökningen visar dock att chefer inom offentlig sektor är mer försiktiga, då anställningsstopp fortfarande gäller.

Drygt 1000 chefer har intervjuats under perioden maj-juni.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.