Chefer underskattar psykisk ohälsa

En studie från den nationella kampanjen Hjärnkoll visar att mer än varannan chef underskattar hur vanligt det är med psykisk ohälsa bland medarbetarna.

Långtidssjukskrivning vill ingen vara med om och den vanligaste orsaken till situationen är psykisk ohälsa. För korttidssjukskrivning är det den näst vanligaste orsaken. Ändå har arbetsgivare dålig koll på hur vanligt det är. Mer än varannan chef med personalansvar tror att tio eller färre av deras anställda kommer att utveckla psykisk ohälsa någon gång under sitt yrkesliv, att jämföras med Socialstyrelsens beräkning som visar att 20 till 40 procent av Sveriges befolkning redan lider av densamma.

– Trots att psykisk ohälsa är så vanligt gör arbetsgivare och chefer alldeles för lite för att förebygga den på arbetsplatserna. Att man underskattar hur vanlig ohälsan är förklarar också varför så många chefer står dåligt rustade när deras anställda utvecklar psykisk ohälsa, förklarar Rickard Bracken projektledare för kampanjen Hjärnkoll.

Kampanjen är ett treårigt regeringsuppdrag i syfte att öka allmänhetens kunskap om psykisk hälsa. Ett viktigt mål är att få fler att våga prata om problemen. Ju oftare det finns rutiner och kunskap kring psykisk ohälsa desto bättre blir bemötandet. Studien visar att många chefer inte vet hur de ska agera när medarbetare drabbas.

– Chefers kunskapsnivå spelar en viktig roll när en anställd utvecklar psykisk ohälsa och då man senare ska tillbaka i arbetet. Att prata mer öppet om psykisk hälsa och ohälsa samt att höja kunskapen får stor betydelse för såväl arbetsgivare som för en av fyra personer i Sverige, fortsätter Rickard Bracken.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.