Dåliga rutiner ger undermålig skolmat

Skolmaten är undermålig på många platser i landet. Rutiner och system som ska säkra att eleverna få en näringsrik kost saknas ofta, enligt en granskning från Skolinspektionen.

Kommunen eller den som driver en fristående skola, tar inte fullt ansvar för att skolmåltiderna lever upp till kraven på näringsriktighet. När Skolinspektionen genomförde en riktad tillsyn för att kolla skolornas rutiner och system för att säkerställa att maten är näringsriktig visade det sig att fler än hälften av de 96 kommuner och 14 huvudmän för fristående skolor saknar nödvändiga rutiner och system.

I rapporten konstaterar Skolinspektionen att man till övervägande del har lagt över ansvaret för skolmåltiderna på en anställd eller på entreprenad utan att själva följa upp att skolmåltiderna som erbjuds verkligen är näringsriktiga.

– Vi vet att maten i skolan är viktig för eleverna, inte minst för att de ska orka med ordentligt under en krävande skoldag. Maten måste därför vara näringsriktig samtidigt som trivsel och miljö ska främja att alla elever verkligen äter den mat som serveras, säger Agneta Wennberg, projektledare, Skolinspektionen.

Skolinspektionen pekar på ett antal områden som behöver utvecklas:

  • Huvudmännen måste ta ett tydligare ansvar för att säkerställa att skolmåltiderna är näringsriktiga.
  • Huvudmännen måste förbättra arbetet med att följa upp om skolmåltiderna är näringsriktiga.
  • Huvudmännen behöver involvera eleverna mer genom att skapa förutsättningar för en aktiv diskussion om kostens betydelse för den egna hälsan och om skolmåltiden som sådan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.