Därför har vi ungdomsarbetslöshet

Svenskt Näringslivs ordförande Kenneth Bengtsson pekar ut fem förbättringsområden för att ge unga jobb.

Det var i samband med en pressträff i Göteborg om rapporten Rekryteringsenkät 2012 som Kenneth Bengtsson pekade ut faktorer bakom det faktum att många unga går utan sysselsättning. Rapporten grundar sig på enkätsvar från 8 500 företag runt om i landet.

– Alltför få unga i Sverige får idag jobb. Samtidigt har företag i nästan alla branscher svårt att hitta rätt kompetens. Missmatchen på arbetsmarknaden är ett stort misslyckande. Vi håller på att tappa en hel generation, säger Kenneth Bengtsson i en artikel på Svenskt Näringslivs hemsida.

Fem slutsatser om kompetensbristen enligt Kenneth Bengtsson

* Missmatchningen leder till att företag tvingas skjuta på en möjlig expansion.

* Hinder på arbetsmarknaden gör att det behövs en modernisering av arbetsrätten, utan att för den skull stänga ute ungdomar.

* Utbildning behöver vara mer behovsstyrd och praktiskt inriktad.

* Små löneskillnader i en sammanpressad lönestruktur gör att arbetsgivare inte behöver betala för erfarenhet.

* Arbetsförmedlingen förmedlar för få jobb och företagen väljer andra vägar till rekrytering. Det gör att informella kontakter och nätverk blir viktigare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.