De flyttar ut till kunden

Att ta till vara på kundens erfarenheter brukar vara något som ofta lyfts fram i kvalitetssammanhang. Stålproducenten Ruukki valt att profilera sig genom att flytta in hos kunden.

På en global stålmarknad, där lågprisalternativen inte nödvändigtvis håller en dålig kvalitet, behöver man vara tydlig med sina egna konkurrensfördelar. Finska stålproducenten Ruukki satsar från och med i höst på att flytta ut kompetensen kring sin produkt till kunden. Sju produktchefer kommer att stötta kundens produktutvecklare och gemensamt med dem hitta nya möjligheter i användningen av stålet. Genom att komma in på ett tidigt stadium hos kundens konstruktörer, tycker man sig även få en större möjlighet att skapa konkurrenskraftiga egenskaper hos kundens produkter.

Bogoljub Hrnez är en av tre nyanställda produktchefer hos Ruukki:

– Genom att intensifiera samarbetet med kunden lär vi känna deras behov bättre och finns också med i den del av produktutvecklingen där vår kunskap verkligen gör nytta. När vi gör kundens mål till våra, kan vi vara mer uppfinningsrika kring problemlösning, konstaterar han.

Peter Nero arbetar med inköp av bland annat stålråvara på Väderstad-Verken. Här har Ruukki funnits med som samarbetspartner i produktutvecklingen sedan länge, och arbetssättet har stått modell för Ruukkis nya team av produktchefer.

– Vi har god erfarenhet av sättet att samarbeta i konstruktionsledet, och flera bra exempel på konkreta förbättringar, säger han.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.