De vann Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Årets vinnare återfinns inom vård och förskola och dessutom beslutades sig domarkommittén för att dela ut ett erkännande. Även detta inom offentlig sektor.

Vinnarna av Utmärkelsen Svensk Kvalitet, USK, är Condorens Förkolor i Nacka och avdelningen Servicetjänster och Logistik vid Karolinska Universitetssjukhuset. Erkännandet gick till Karlskoga lasarett.

– Det är mycket glädjande att kunna konstatera att Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011 går till både en kommunal organisation och en landstingsorganisation, säger Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting.

I motiveringen till Condorens Förskolor står det att de är väl skickade att vara ett föredöme genom en kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten. I motiveringen till avdelningen Servicetjänster och Logistik vid Karolinska Universitetssjukhuset lyfts det fram att de är ett gott föredöme för kunddriven verksamhetsutveckling.

Läsa mer?

I det senaste numret av Kvalitetsmagasinet, nr 5 2011, kan du läsa om kvalitetsarbetet på Condorens förskolor.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.