Dialogträning för bättre arbetsmiljö

AFA Försäkring anslår tre miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin som ska studera hur dialogträning och förbättrad kommunikation medverkar till en bättre psykosocial arbetsmiljö på 20 arbetsplatser inom sjukvården i Västra Götalandsregionen. Dialogträningen är upplagd som ett spel och syftar till att träna deltagarna i att uttrycka sin egna och korrekt uppfatta medspelarnas synpunkter kring förhållanden på den egna arbetsplatsen. 

Utgångspunkten i projektet är att man genom fungerande kommunikation tidigt kan upptäcka kan psykosociala arbetsmiljöproblem. Detta ökar möjligheterna att utforma förebyggande åtgärder innan problemen blir alltför all varliga. Brister i den psykosociala arbetsmiljön kan öka risken för utmattningstillstånd, depression och andra former av mental ohälsa, hjärt-kärlsjukdom samt sjukdomar i rörelseorganen

Totalt kommer 40-50 grupper från 20 sjukhusavdelningar att medverka. Träningen leds av utbildade så kallade intervenörer som har god psykologisk kompetens och erfarenhet av grupp- och samtalsprocesser. Studien genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen. 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.