Förslag om smiley får kritik

Regeringens förslag om att belöna företag med god arbetsmiljö med en smiley får tummen ned av arbetsmiljöinspektörer. Inspirationen till förslaget är hämtat från Danmark där danska Arbejdstilsynet kan dela ut en smiley till företag som har en bra styrning på verksamheten.

Men Sektionen Sveriges Arbetsmiljöinspektörer är mycket kritiska till förslaget och anser att regeringen och Sven-Otto Littorin i sitt förslag om smileys har missat att Danmark satsar betydligt mer resurser på förebyggande arbete inom arbetsmiljöområdet. I en skrivelse till ministern påpekar de att om systemet införs utan att vara finansierat kommer det att bli mindre resurser över för att inspektera företag med arbetsmiljöproblem.

Dessutom påpekar Sektionen att en hälsosam arbetsmiljö, och de därpå följande besparingar samhället gör, endast kan uppnås om regeringen omprövar sitt beslut att minska resurserna till Arbetsmiljöverket.

– Att satsa 3,4 miljarder på företagshälsovården är bra, men om en del av dessa pengar istället hade gått till Arbetsmiljöverket så hade resultatet blivit än bättre, säger Morten Höjlund, ordförande för Sektionen för Sveriges Arbetsmiljöinspektörer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.