Stressande kontorsmaskiner påverkar hälsan negativt

E-post, mobiltelefoner och krav på att alltid vara tillgänglig ger inte bara upphov till stress, det leder också till en känsla av nedsatt hälsotillstånd. Det framgår av en studie från Institutet för Psykosocial medicin som organisationen Ledarna tagit del av. 30 procent av de tillfrågade upplevde att de i ”hög” eller ”mycket hög grad” blev stressade av e-post och telefonsamtal. 23 procent kände sig stressade av krånglade datorer och andra kontorsmaskiner medan 20 procent kände sig stressade av kravet på att ständigt vara tillgänglig. Störande eller tröttande ljud upplevdes också som ett stort problem av närmare en tredjedel av de tillfrågade. Enligt rapporten finns det en tydlig koppling mellan dessa stressfaktorer och självskattad hälsa, vilket innebär att denna typ av stress kan leda till ökad ohälsa.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.