Humor på jobbet minskar stressen

Det lönar sig att ha kul på jobbet. Den norska organisationskonsulten Kyrre Saeter visar i sin kommande bok Humor management vilka effekter humor har på arbetet. Förutom att den minskar stressen bidrar humor till att motivera, engagera och skapa en positiv kultur på arbetsplatsen. Medarbetarna får också en nyttig distans till jobbet som bidrar till minskad sjukfrånvaro. I boken ger Kyrre Saeter exempel på företag som minskat sjukfrånvaron med 10 procent efter att ha infört humor som en del av affärsstrategin.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.