Vägledning för arbetsmiljöstandard på gång

På SIS pågår arbetet för fullt med att översätta den nya versionen av OHSAS 18001, ledningssystem för arbetsmiljö. Samtidigt ligger också en arbetsgrupp i startgroparna med att ta fram en vägledning till ledningssystemet, OHSAS 18002 som ska finnas tillgänglig under hösten 2008. Gruppen ska bland annat arbeta med att påverka utvecklingen av OHSAS genom att sprida erfarenheter och information kring ledningssystem för arbetsmiljö i Sverige. SIS uppmanar alla intresserade att delta i arbetsgruppen.

– Vi hoppas få med stora och små företag från olika branscher, företagshälsovård, certifieringsorgan, fackliga organisationer, relevanta myndigheter och intresseorganisationer, universitet och högskolor i gruppen, säger Sara Ellström på SIS.

Idag finns det cirka 190 organisationer i Sverige som är certifierade mot OHSAS 18001 och användningen ökar stadigt. Dokumentet är utformat i linje med ISO:s ledningssystemstandarder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.