Engagemang förtjänas

Drömmen är en organisation där alla, i samklang, hugger i för att nå resultat och utveckling. Men hur kan man som ledare nå upp till den? Det ska en ny bok ge svar på.

Att ta för givet att alla, alltid, ska ge allt fungerar inte. Istället måsta man fråga sig om verksamheten har gjort sig förtjänt av medarbetarnas engagemang. Boken Det värdefulla engagemanget – En guide för Lean och andra strategier för utveckling som ges ut av Swerea IVF vill få ledningen att reflektera över hur engagemang skapas och behandlar därför tio teman: En färsriktning, En kultur av tillit, aktiv ledning, långsikstighet, utrymme för individen, lagarbete, inflytande, utmaning, lärande och del av vinsten.

Författare är Richard Berglund, Mats Karling och Clas Mellby.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.