Chefer efterlyses

Av alla yrken är det störst efterfrågan på chefer. Men på två år har antalet sökande mer än halverats. Värst är läget inom offentlig sektor visar siffror från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

De närmaste åren, fram till 2014 kommer cirka 50 000 till 75 000 chefer att lämna arbetsmarknaden. Men vilka ska fylla platserna? I genomsnitt finns en sökande per chefstjänst inom offentlig sektor. Inom privat sektor är siffran drygt åtta sökande. Allra störst brist på chefer är det inom utbildningssektorn där jobb som verksamhetschef i skolan endast lockar 0,6 sökande per anmäld plats hos Arbetsförmedlingen.

– Utvecklingen med färre sökande till chefstjänster är alarmerande, i synnerhet när det gäller välfärdssektorn som står inför stora utmaningar. Utan ett gott ledarskap är risken stor att verksamheterna inte klarar av att leva upp till de krav på effektivitet och hög kvalitet som efterfrågas, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Tidigare undersökningar visar att yngre generationer är mindre intresserade av chefspositioner och hos Ledarna tror man inte att högre lön är den enda sanningen. Istället handlar det om rimliga uppdrag och bra villkor för att attrahera ledartalanger.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.