Veckla ut ledarna

För att kunna utveckla andra ledare måste du först och främst vara trygg i ditt eget ledarskap. Kvalitetsmagasinet mötte Viva Fahlén, en av Sveriges bästa ledarutvecklare, som tror på att skapa sin egen verktygslåda.

Veckla ut ledarna
Jessica Bergh

Har du tagit på dig en ledarkostym som inte håller när den synas i sömmarna? Ta i så fall av den illa kvickt! Att utveckla ledare skiljer sig från att utveckla medarbetare, då förväntningarna ökar på ditt ledarskap. Men i båda fallen krävs det att du syr upp och bär din egen personliga ledarkostym. För att hitta det rätta mönstret måste du vara väl medveten om dina egna styrkor och svagheter. Då kan du också få andra att hitta deras och låta dem växa i sin ledarroll.

Viva Fahlén, teamchef uppdrag och ledarutvecklare på Ica-skolan, anser att det fortfarande är många ledare som går in i en roll, istället för att vara sig själva. Gott ledarskap är framför allt att visa vem man är, tycker hon. Det är inget gott ledarskap, anser hon. För att få förtroende och kunna utvecklas måste man ha god självinsikt. Det innebär också att inse att man inte kan vara världsbäst på allt.

– Föreställningen om att ledare ska klara allt själv och dessutom vara bäst på allt lever fortfarande kvar på vissa ställen. Det är orimligt med dagens komplexa frågor. Använd dina styrkor, ta sedan hjälp av andra, uppmanar Viva Fahlén som själv har varit chef i nästan femton år.

Både som chef och ledarutvecklare växlar hon mellan att vara coachande och styrande, beroende på grupp, person och situation.

– Oftast känner jag av vad som passar bäst men ibland frågar jag rakt ut hur de vill att jag ska stötta dem.

Coach till styrning

Hon har en bakgrund som beteendevetare, har arbetat med kompetens- och ledarutveckling inom flera företag och jobbade på Manpower innan hon kom till Ica. Idag är hon ansvarig för Ica-skolans uppdragsverksamhet, där kompetensutveckling och utbildning skräddarsys utifrån kundens behov. Själv arbetar hon mest med att utveckla ledningsgrupper.

Och för att bäst lyckas med ledarutveckling nyttjar Viva Fahlén en av sina styrkor – att hjälpa ledarna att själva förstå hur de ska utvecklas och att uppleva det på plats.

– Jobba genom dialog och involvering. Var nyfiken och hjälp gruppen att själv ta reda på hur de kommer vidare genom att vara konkret, kreativ och visuell.

Hon beskriver Ica-skolan som ett eget ”mini-Ica” med all expertis under ett och samma tak. För tillfället arbetar hon och hennes kollegor med att utveckla en ledarmodell och ett ledarutvecklingsprogram som kommer att användas i hela koncernen. De hundra högsta cheferna har redan gått programmet som inom kort genomförs i stor skala. Viva Fahlén visar en färgglad karta som matchar hennes randiga kaffekopp. Modellen beskriver områdena strategiskt, operativt och mellanmänskligt som tillsammans med sju ledarförmågor går in i varandra och bildar nya färgkombinationer när de korsas. I mitten står det ”Att leda”.

– Det är väldigt viktigt att få den förmågan beskriven, vad kärnan i ledarskap är.

En katalysator

Att vara ledarutvecklare innebär också att man måste träda in i ledarnas värld och sätta sig in i verksamheten. Ledarutveckling är inget självändamål, utan måste alltid kopplas till uppdrag och det arbete ledarna är där för att göra, påpekar Viva Fahlén som ofta imponeras av den intellektuella kapaciteten hon möter. Och ju högre ledare som ska utvecklas desto mer komplex verksamhet att sätta sig in i.

Viva Fahlén erkänner med ett leende att det finns grupper hon får fjärilar i magen av att utveckla. Men hon har en stark tilltro till sin profession. Att vara ödmjuk inför sin uppgift är viktigt, men man får aldrig bli osäker och villa bort sig i sig själv när man ska utveckla andra.

– Det handlar om att vara lyhörd och hjälpa dem att själva komma framåt. Vi ledarutvecklare ska vara katalysatorer, inte ta över deras ledarskap.

Viva Fahlén förbereder alltid arbetet med varje ledningsgrupp men har samtidigt svårt att förklarar vad hon egentligen gör för att ge dem knuffen i rätt riktning. När hon berättar återkommer hon ofta till känslor. Att känna in stämning, person och läge. Att visa omtanke och samtidigt kunna utmana och vara tuff. Att helt enkelt kunna läsa av andra människor och att använda sig själv som ett verktyg för att få andra att utvecklas.

– Jobbar jag med en grupp som känner frustration är det lätt att den känslan smittar av sig på mig. Då brukar jag ställa mig vid sidan av och reflektera varför de känslorna tagit över gruppen och sedan ta tag och jobba med dem istället för att bara dra igång en aktivitet och tro att känslorna försvinner på vägen, förklarar hon.

Hennes specialitet är att se till att utvecklingen sker här och nu, under tiden de jobbar ihop, och att den är visuell och känns i hela kroppen. Hon tror inte på att bara servera en teori eller ett verktyg som sedan ska användas någon annanstans.

Egen verktygslåda

Viva Fahlén möter nästan aldrig motstånd för utveckling, tvärtom tycker hon att utvecklingslustan bland Icas ledare är stor. Men de förslag hon lägger fram mottas inte alltid med öppna armar.

– Det beror oftast på att de är vana att arbeta på ett visst sätt som de kanske behöver utmana för att komma vidare. Det är viktigt att skapa förtroende för att kunna ta ut svängarna lite mer. Förklara tanken bakom upplägget och metodval och se till att få ett kvitto på att de litar på det du gör. Klargör förväntningar, både egna och det man tror att andra förväntar sig av en, särskilt för en mer otränad eller kontrollerande chef.

En del rädslor bubblar upp när man jobbar med grupper. Genom att ta hand om dem konstruktivt och ha en öppen dialog om det avdramatiserar man känslan. Viva Fahlén brukar också försöka göra ledarutvecklingen lekfull, men påpekar att det alltid måste vara seriöst förankrat. Att kliva upp och ta ett steg bort från skrivbordet är nummer ett. Att röra sig i rummet under dagarna, att använda sig av olika metoder och material samt göra samarbetsövningar gör att det känns mer avslappnat.

För att kunna hantera hela spektrat i en grupps utveckling tycker hon att det är viktigt att ha kunskap om ledarskap och en tro på att människor vill och kan.

– Att hålla sig till ett koncept eller en teori känns inte trovärdigt, man måste blanda och vara flexibel för att hitta de bästa redskapen. Med hjälp av egen av erfarenhet, nyfikenhet och självinsikt kan du bygga din egen verktygslåda som ledarutvecklare, vilket är också är den enklaste vägen till att hjälpa chefer att bygga sin.

Bli en bättre ledarutvecklare

* Allt du gör behöver bottna i dig själv. Tänk på vad som är dina styrkor och intresseområden och utgå ifrån dem.

* Reflektera över ditt lärande, både individuellt och i grupp för att hitta det sätt du gillar att utvecklas på.

* Sitt inte och vänta, var aktiv och se dig omkring. Hur utvecklas dina kollegor och vänner? Andra som har liknande arbete som du? Vad finns det för utbildningar att gå? Nätverk?

* Titta igenom utbildningskataloger, facktidningar och litteratur för att se vilka nya ämnen som är heta och intressanta. Gå på allt från frukostseminarier till längre utbildningar.

* Bygg på självinsikten med vetenskap om vad som är ledarskap. Ta del av olika filosofier, koncept och metoder för att få en bred grund.

* Hitta din ledarskapsmodell och sätt ihop en egen verktygslåda utifrån punkterna ovan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.