Stärker ledarskapet med hjälp av Sydafrika

Hur fungerar det kommunala personalarbetet? Hur jobbar man med ledarskapsfrågor? Och hur kan man utveckla sina arbetsmetoder? Det ska Växjö och Älmhults kommuner ta reda på tillsammans med Sydafrika.

I veckan besöker sex kommunrepresentanter från Tlokwe City Council, staden Potchefstroom i Sydafrika, de Växjö och Älmhult. Kommunerna har fått medel för ett ettårigt kunskapsutbyte och syftet är att studera det svenska HR-arbetet och hitta styrkor och utmaningar i ledarskapsfrågor och rekryteringsarbete. Det svenska arbetet ska speglas mot det afrikanska och kommunerna ska få ta del av goda exempel från Sydafrika. Potchefstroom kommer bland annat att bidra med kunskap och inspiration till hur de svenska kommunerna kan jobba med mångfald i rekrytering.

Till hösten kommer parterna att träffas i Sydafrika.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.