Självsäkra ledare fattar sämre beslut

De som av andra uppfattas som självsäkra och effektiva ledare är i själva verket dåliga på att fatta rätt beslut. Det visar ny amerikansk forskning.

Forskarna har i experiment delat in försökspersoner i grupper där de fått uppgiften att välja ut en kandidat till ett jobb. I varje grupp utsågs en till ledare som efter slutförd uppgift bedömdes av gruppen. De ledare med flest narcissistiska drag, självsäkra och med hög auktoritet, betraktades av gruppen som de mest effektiva ledarna. Men i själva verket var de sämst på att välja ut en lämplig kandidat för uppgiften.

Forskarna menar att de självupptagna ledarna har en negativ inverka på gruppens prestation, hindrar kommunikation mellan gruppens medlemmar vilket gör att information, olika perspektiv och kunskap inte kommer fram, skriver tidningen Chef.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.