Ett proaktivt kemikaliearbete ger fördelar

Att ta tag i kemikaliefrågan kan ge företag både marknadsfördelar och minska ekonomiska risker. Det var en av slutsatserna på kemikaliekonferensen Chemical Management Summit som avslutades igår.

Leksaksföretaget Mattel fick kalla tillbaka cirka en miljon leksaker sedan det visat sig finnas bly i produkterna. Även Sony fick ta tillbaka en miljon playstations då produkten innehöll kadmium. Detsamma har hänt både McDonalds och Björn Borg.

Att göra fel kostar en hel del pengar, men skadar även företagets förtroende, påpekar Frida Hök på det internationella kemikaliesekretariatet Chemsec.

– Dessa företag var tvungna att ändra hela sin produktion, men det är bättre att göra rätt och ha kontroll från början, säger hon.

Enligt Frida Hök blir konsumenterna mer och mer engagerade i kemikaliefrågan. Ingen vill ha parabener i sin hudkräm eller bisfenol i barnens leksaker. Och idag räcker det inte längre att bara följa lagkrav. Istället pekar hon ut en väg för mer proaktiva företag.

– Genom att vara proaktiv minskar man de ekonomiska riskerna genom att undvika kostsamma tillbakatagande av giftiga produkter. Man minskar också riskerna för dålig publicitet och oroliga kunder. Se ett hårt och proaktivt kemikaliearbete som en konkurrensfördel, säger Frida Hök.

Relation med leverantörerna

Chemsec står bakom projektet Sin-listan som ska fungera som ett verktyg för företag som vill arbeta med kemikalier och fasa ut de som är giftiga. I maj uppdaterades listan som nu innehåller 378 ämnen. Dessa har identifierats som särskilt angelägna baserat på kriterier i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Tanken med Sin är att de ska snabba på Reach-processen och bereda en snabbare väg mot en gifrfri värld. Sin kan också ses som en fingervisning på vad som komma skall i lagstiftningen.

– Att vara ett proaktiv företag på kemikalieområdet innebär också att det i slutändan bli billigare. Att fasa ut ett ämne på kort tid är både svårt och kostsamt. Att ligga steget före lagstiftningen innebär att man kan påverka kommande lagar och krav.

Hur ska man då bli ett proaktiv företag när det gäller kemikalier?

– Först och främst måste kemikaliefrågan komma från ledningsnivå. Det måste bli en del i affärsstrategin och genomsyra hela verksamheten. Hur man får ledningen intresserad är olika beroende på bransch. Men försök göra den till eran genom att identifiera era produkter eller tjänster, titta på risker och affärsmöjligheter med dessa, tipsar Frida Hök.

Hon vet att kemikalifrågan är en svår nöt för företagen. Vissa kemiska ämnen går knappt att uttala och Sin-listan kan få den mest insatte att bli helt snurrig. Därför tipsar hon också om att prioritera ämnen som berör just den bransch man verkar i.

– Satsa också på en långsiktig relation med era leverantörer. Om de förstår varför ni agerar som ni gör och inser att ni kommer att vända er till någon annan om de inte når upp till era krav kommer de att bli mer intresserade och nå upp till er standard.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.