Finanskrisen – ett svepskäl för att gallra ut personal

Det norska undersökningsföretaget, Visendi AS har under våren har genomfört en arbetsmarknadsanalys, PAMA på uppdrag av bemanningsföretaget Proffice. Studien visar att lågkonjunkturen ger företag chansen att omorganisera. Det gör att många arbetsgivare passar på att säga upp personal. Fler får avgå än vad som av ekonomiska skäl kan motiveras. Vanligast är fenomenet i mellanstora företag med 25-50 anställda. Företagen menar att det handlar om att trimma organisationen, vilket gör att de lågpresterande plockas bort. Även LO-TCO Rättsskydd känner av fenomenet, eftersom tvister parterna emellan blir fler i dåliga tider.

– Det är ett problem att rörligheten är för dålig på arbetsmarknaden. Många sitter kvar på jobb de inte trivs med, vilket leder till att de allt sämre passar in i organisationen. Det vore bättre om folk vågar byta jobb innan de blir bortvalda. Siffrorna bekräftar det många trott men inte kunnat belägga säger Lars Kry, vd i Proffice.

I studien ingår över 1000 chefer i hela landet.

Cirka 48 procent säger att de sagt upp fler än vad som krävts.

Ungefär 40 procent medger att de tvingats att säga upp personal som de vill ha kvar i företaget.

Runt 44 procent upplever en betydande frustration bland de anställda.

Cirka 11 procent upplever det som ett stort bekymmer (faktumet att de sagt upp personal som de egentligen vill ha kvar).

Problemet har varit störst i norra Sverige, där det är svårt att hitta personer med kvalificerad utbildning. Man upplever även att det har blivit dålig stämning på arbetsplatsen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.