Första professuren i företagshälsovård

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS och Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård, satsar gemensamt på att lyfta företagshälsovård till ett eget forskningsområde. Nu har den första professuren utsetts.

Första professuren
i företagshälsovård

Även två olika forskningsprogram och forskarnätverk ska få anslag under 2011 för att forska om förebyggande åtgärder i vården och höja kvaliteten på företagshälsovårdsutbildningen.

Syftet är att utveckla kunskapen om hur företagshälsovården kan förbättras i samhället. I ett föränderligt arbetsliv måste forskningen hänga med, och sedan Arbetslivsinstitutet avvecklades ligger ansvaret om företagshälsovårdsforskningen på universiteten och högskolorna.

De beviljade anslagen ska bidra till att skapa möjligheter att bedriva klinisk relevant forskning, att integrera vetenskapliga rön i utbildningen inom området och att utveckla metoder och verktyg för att skapa en bättre arbetsmiljö och hälsa för människor.

Professor Irene Jensen vid Karolinska Institutet är den första som får en professur i företagshälsovårdsforskning.

– Företagshälsovården är en mycket viktig aktör inom folkhälsoarbetet. Det inkluderade arbetslivet och arbetets betydelse för hälsan är otvetydig och där har företagshälsovården en viktig roll. Samarbete mellan akademin och praktiken i företagshälsovårdsarbetet är en högpotent modell som har en potential att ge effekter – både på arbetshälsa, företagens produktivitet och den samhällsekonomiska utvecklingen, säger Irene Jensen i ett pressmeddelande.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.