Granskning av vårdvalets kvalitetsaspekter

Att förbättra vårdkvaliteten, patienternas valfrihet och att skapa en positiv kvalitetskonkurrens mellan vårdgivare. Det är syftet med den granskning som Konkurrensverket fått i uppdrag av regeringen att göra.

Den 1 januari nästa år ska alla landsting ha infört vårdvalet i primärvården och tanken är att myndigheten ska följa och analysera införandet och säkerställa att vårdgivare konkurrerar på lika villkor och att patienterna får ökad möjlighet att välja vårdgivare.

Uppdraget ska delredovisas 1 december 2009 och 19 maj 2010, samt slutredovisas den 25 november 2010.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.