Gratis klimatstandarder från SMHI hela året

Standarder SMHI tar notan för två centrala klimatstandarder under 2022. Åtgärden är ett led i arbetet med att upplysa och stötta organisationer runt klimatanpassning.

Gratis klimatstandarder från SMHI hela året

SMHI bjuder på två viktiga klimatstandarder under resten av året.  SS-EN ISO 14090 och SS-EN ISO 14091 är centrala standarder för alla som arbetar med klimatanpassning. De är lämpliga för alla former av organisationer, är internationella och översatta till svenska.

SMHI tar kostnaden när standarderna laddas ner från SIS hemsida. Orsaken är att expertmyndigheten har ett kunskapscentrum, vars uppgift är att sprida kunskap om klimatanpassning och varför det är viktigt att arbeta med frågan.

– Standarderna beskriver en strukturerad metod för hur man kan arbeta med klimatanpassning, säger Karin Hjerpe på SMHI i en kommentar.

Dokumenten kan laddas ner här

Detta handlar standarderna om

  • SS-EN ISO 14090 innehåller principer, krav och riktlinjer för klimatanpassning, med införlivande av anpassningsåtgärder samt förståelsen av effekter och osäkerheter kopplat till klimatförändringar och hur de kan ligga till grund för beslutsfattande.
  • SS-EN ISO 14091 ger riktlinjer för bedömning av risker i samband med klimatförändringar. Standarden beskriver bland annat hur en organisation kan förhålla sig till sårbarhet kopplat till klimatförändringar, både inför befintliga och framtida klimatrisker.

Källa: Sis.se

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.