Högsta betyg för Akademiskas ryggmärgsrehab

Rehabiliteringsmedicin vid Akademiska sjukhuset har fått högsta betyg i en kvalitetsgranskning av det oberoende internationella granskningsorganet CARF. Under två dagar i juni granskades utformningen av rehabiliteringen, personalens kompetens, rutiner för säkerhet, administration av personal, ekonomi, it, utbildning och forskning. Ackrediteringen gäller under tre år.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.