Hubb ska få vård på distans att växa

Rätt teknik är inte allt som krävs för att lyckas med vård på distans.
En kunskapshubb ska väcka intresset för vad tekniken kan möjliggöra och få vården att se nyttan med de nya arbetssätten.

Hubb ska få vård på distans att växa

Västerbottens läns landsting har arbetat mycket med vård på distans genom videomöten. I ett samarbete med bland annat Karolinska institutet tar man ytterligare ett steg framåt för att säkra god vård i vårt, till ytan, stora land.

Git Eliasson, projektledare på Karolinska institutet, menar att Sverige är ett idealiskt land för att bedriva vård på distans.

– Vi kan använda oss av videokonferenser för att genomföra ronder med flera olika specialister inom hälsa och sjukvård. I Malmö till exempel så har man virtuella möten vid röntgenronden, då kan radiologer, fysiologer och patologer från flera olika städer sitta och diskutera vilken som är den bästa behandlingen för en specifik patient.

Demo på mässa

Satsningen Innovationsplatsen är ett Vinnova-finansierat projekt som nu är inne i fas b. Fas a är ett idéstadie och i fas b försöker man sätta upp och testa hur lösningarna fungerar i praktiken.

För att sprida informationen och samordna lösningarna vill man skapa en nationell knutpunkt, en hubb, som ska vara ett nätverk och förmedla goda exempel. Just nu fokuserar man på tre olika kategorier när det gäller vård på distans: Behandling i eller nära hemmet, nätverk och samarbete där expertkunskap samordnas och så den tredje: specialistkonsultation oavsett var patienten befinner sig.

Den sistnämnda kommer man bland annat visa upp på Vitalismässan, en mötesplats för de som arbetar med e-hälsa.

– Vi kommer visa en livedemonstration när en erfaren gastrokirurg guidar en mindre erfaren kirurg genom en behandling där man går in genom gallgången, ett exempel på en sådan behandling är när man plockar ut en gallsten, säger Git Eliasson.

Många parter är med i projektet, bland annat Västerbottens läns landsting, KTH, Softtronic, Polycom, STV och läkemedelsföretaget Merck.

”Ingen ny teknik”

Git Eliasson är tydlig med att det redan finns många lösningar på plats. Hon menar att det inte rör sig om någon ”ny” teknik – bara om ett nytt synsätt.

– Vården måste se nyttan med det nya arbetssättet. Vi har inte tagit den i drift i den omfattning vi skulle kunna göra och på Vitalis-mässan hoppas jag vi ska kunna få med resterande landsting så att vi kan skapa en nationell plattorm och få hubben att växa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.