Internet ger äldre ett rikare liv

Sociala medier och internet kan motverka ensamhet, nedstämdhet och isolering bland äldre. Det visar forskning från Umeå universitet.

Genom det europeiska forskningsprojektet Agnes har äldre personer i Umeå och Skellefteå fått hjälp att få ett mer socialt liv tack vare it. Idén bakom projektet är att social interaktion med hjälp av ny teknik kan förbättra äldres psykologiska tillstånd och livskvalitet.

– De äldre som deltagit i projektet är en nyfiken och uppfriskande kritisk skara som idag gärna prövar och diskuterar ny teknik. De har själva fått skapa villkoren för utforskandet av Facebook och bland annat har vi ägnat mycket tid åt att diskutera olika sociala dimensioner av nätverkssajter, säger Anna-Karin Nyberg, forskare inom Agnes-projektet vid institutionen för informatik vid Umeå universitet.

Projektet har pågått i tre år och ska nu avslutas genom ett gemensamt arrangemang där forskarna och de äldre ska utvärdera processen. För många av deltagarna har Agnes-erfarenheterna resulterat i större kunskap om vad internet kan erbjuda och deras oro för tekniken och att göra fel har minskat. Många använder nu internet dagligen. Inte minst för att hålla kontakt med familj och släkt.

I samband med att Agnes avslutas kommer forskarna presentera ett nytt fortsättningsprojekt med inriktning på hur it kan hjälpa äldre till fysisk aktivitet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.