ISO 9001:2000 enar europeisk vård

ISO 9001:2000 kommer snart att finnas i vårdversion. Just nu pågår arbetet med en europeisk tolkningsguide som anpassar terminologin till vårdsektorns behov. Förhoppningen är att ISO 9000:2001 så småningom ska bli den gällande standarden för kvalitetsarbete för vården i hela Europa.

En harmoniserad kvalitetsstandard inom EU skulle göra det lättare att utbyta tjänster över gränserna. Redan idag passerar prover, analyser och patienter mellan de europeiska länderna och det gör att behovet av att säkra kvaliteten och kunna jämföra och utvärdera tjänster från olika länder ökat. Idag finns dock en flora av olika kvalitetssystem.

– Med tolkningsguiden för ISO 9001:2000 hoppas vi att standarden ska spridas inom hälso- och sjukvården inom hela Europa så att vi kan få en harmoniserad plattform, säger Christa Ahlenblom på Swedish Standards Institute, SIS som för närvarande arbetar för fullt med att få tolkningsguiden klar.

Processorienterad

Anledningen till att man vill satsa på att tolka just ISO 9001:2000 är att den är välbeprövad och en standard som många känner till. Den senaste revideringen innebar också att man lagt till ett nytt processorienterat synsätt vilket skapat det fokus som krävs inom vården.

Däremot är terminologin inte anpassad till vårdsektorn eftersom standarden från början är utformad för tillverkningsindustrin.

– I tolkningsguiden koncentrerar vi oss främst på att översätta terminologin och på att anpassa begrepp och tolkningar, förklarar Christa Ahlenblom.

Många viljor

Uppdraget kommer från den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Sverige, med Landstingsförbundet som huvudsponsor, har lett arbetet som pågått sedan 2002.

Representanter från elva länder har arbetat aktivt med utformningen av tolkningsguiden som i maj, om allt går enligt planerna, klubbas igenom av EU:s 25 medlemsländer.

– Sedan vi påbörjade arbetet har det blivit många omskrivningar för att få alla viljor att samsas, konstaterar Christa Ahlenblom och berättar att det tagit tid att få guiden så avskalad att den kan gälla i hela EU. Många länder har gärna velat lägga in sina egna nationella regler, något som inte gått igenom. Specifika nationella föreskrifter får länderna själva komplettera med.

Man har också haft diskussioner om hur detaljerad tolkningsdokumentet bör vara. Vissa har velat ha en utförlig guide med exempel och förtydliganden för att underlätta för de sjuksköterskor och läkare som ska använda sig av standarden. Andra har arbetat för ett stramt dokument, skrivet med tanke på ledningen.

– Vi har löst det genom att skapa ett dokument, med ett fristående annex med exempel som underlättar förståelsen, säger Christa Ahlenblom.

Globalt intresse

ISO 9001:2000 handlar om hur man konkret ska göra för att införa ett kvalitetsledningssystem. När tolkningsguiden är klar kommer man att sätta igång arbetet med att göra en liknande guide för ISO 2001:9004 som handlar om hur man fortsätter sitt arbete när kvalitetsledningssystemet väl är infört. Det arbetet kommer att blir klart under våren 2006, ungefär ett år senare jämfört med tolkningsguiden för ISO 9001:2000.

Enligt Christa Ahlenblom har ISO 9001:2000 i vårdversion stora potential, engagemanget är utbrett och om några år hoppas hon att det kommer att vara det ledande kvalitetsledningssystemet för europeisk vård.

Som alltid handlar det dock om att förankra systemet och om att hitta finansiering.

– Men det finns redan ett stort intresse för arbetet med tolkningsguiden, det har har till och med kommit in förfrågningar från länder utanför EU, säger Christa Ahlenblom.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.